ENDODONCJA / CHIRURGIA / RTG

KOMPENDIUM
WIEDZY
STOMATOLOGICZNEJ

KOMPENDIUM
WIEDZY
STOMATOLOGICZNEJ

ENDODONCJA / CHIRURGIA / RTG

• ENDODONCJA •

LECZENIE KANAŁOWE

Leczenie endodontyczne potocznie zwane leczeniem kanałowym polega na usunięciu znajdującej się w stanie zapalnym, zainfekowanej lub martwej tkanki nerwowo-naczyniowej zęba z komory i kanałów korzeniowych zęba. Opracowany kanał korzeniowy jest następnie wypełniany odpowiednim materiałem. Głębokie ubytki próchnicowe objawiają się tzw. „ćmieniem zęba”- ząb robi się coraz bardziej wrażliwy na bodźce (np. ciepłe, zimne, słodkie, kwaśne ). W przypadku braku leczenia na tym etapie, zapalenie miazgi przechodzi w stan nieodwracalny. Objawia się to intensywnymi samoistnymi bólami zęba i koniecznością leczenia kanałowego, wykonywanego w znieczuleniu miejscowym, dzięki temu zabieg jest bezbolesny. Leczenie kanałowe stosuje się również w przypadku „przechodzonego” (na środkach przeciwbólowych) zapalenia miazgi. Powstaje wtedy martwica lub zgorzel miazgi zęba powikłana często obrzękiem i bolesnym ropnym zapaleniem okolicznych tkanek. Leczenie takie jest wtedy długotrwałe i niekiedy narażone na komplikacje.

Animacja nr.1

Przebieg leczenia:

- pierwsza wizyta: W przypadkach niepowikłanych lekarz stomatolog wykonuje znieczulenie i dokonuje usunięcia miazgi zębowej z kanałów i komory zęba. Następnie poszerza kanały zębowe i usuwa z nich bakterie oraz resztki miazgi. Wizytę kończy wypełnienie kanałów zębowych i zabezpieczenie zęba szczelnym opatrunkiem tymczasowym

- druga wizyta: lekarz stomatolog przedstawia optymalne możliwości odbudowy leczonego zęba i wspólnie z pacjentem decyduje o zakończeniu leczenia poprzez założenie wypełnienia światłoutwardzalnego lub podejmuje decyzję o przygotowaniu zęba pod wkład koronowo-korzeniowy i założeniu korony porcelanowej w przypadku znacznych uszkodzeń spowodowanych próchnicą.

• USUWANIE ZĘBÓW I KORZENI •

Usuwania zębów w naszym gabinecie nie można kojarzyć z bólem i stresem. Dzięki tak zwanej „dobrej ręce do usuwania” oraz doskonałym znieczuleniom usuwanie zębów nawet ósemek, czy pozostawionych, połamanych korzeni zębów odbywa się łatwo i bezboleśnie. Dzięki temu nieprzyjemne odczucia podczas zabiegu zredukowane są do minimum, a pacjent po zaopatrzeniu rany po usuniętym zębie gotowy jest do normalnego funkcjonowania. Ekstrakcje zębów przeprowadza się z następujących wskazań:

– znaczne zniszczenie próchnicowe przy braku możliwości przeprowadzenia skutecznego leczenia
– utrudnione wyrzynanie zębów mądrości
– ze wskazań ortodontycznych
– ze wskazań protetycznych

• ZDJĘCIA PUNKTOWE •

SZUSTAK STOMATOLOGIA S.C. w Tarnowie, ul. Powstańców Styczniowych 1a, świadczy usługi z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w zakresie zdjęć stomatologicznych punktowych wewnątrzustnych wykonywanych na potrzeby gabinetu.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko:

SZUSTAK STOMATOLOGIA S. C.
Marta Szustak, Piotr Szustak
ul. Powstańców Styczniowych 1a
33-101 Tarnów


Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe /Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

  1. uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

  2. uruchamianiu pracowni radiologicznej

  3. jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła 1 mSv.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (tekst jednolity z dnia 16 września 2021r) – pracownicy: 6mSv/rok; – ogół ludności : 1mSv/rok


Uwaga:

1. na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko

2. Szustak Stomatologia S.C. nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych