PROTETYKA

KOMPENDIUM
WIEDZY
STOMATOLOGICZNEJ

KOMPENDIUM
WIEDZY
STOMATOLOGICZNEJ

PROTETYKA

• Korony i mosty •

KORONY I MOSTY PEŁNOCERAMICZNE NA PODBUDOWIE Z TLENKU CYRKONU

Są to korony i mosty wykonywane przy użyciu najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych technologii (również cyfrowych). Porcelana w takich pracach całkowicie pozbawiona jest metalu (metal zastępuje tlenek cyrkonu). Takie korony i mosty są w naturalny sposób transparentne dla światła tak jak własne zęby. Są to prace wyjątkowo wytrzymałe i wysoce kosmetyczne. W zakresie maksymalnej estetyki korony pełnoceramiczne są idealną alternatywą dla standardowych koron porcelanowych.

Korona po prawej stronie zdjęcia jest koroną na tlenku cyrkonu (lewa na metalu).

Ogólne informacje dotyczące koron pełnoceramicznych są takie same jak dla koron porcelanowych na podbudowie z metalu (czytaj dalej).

Przebieg leczenia:

- pierwsza wizyta: Po zakwalifikowaniu zęba (zębów) do założenia korony protetycznej (mostu ) lekarz przystępuje do szlifowania wybranego zęba (zębów). Następnie stomatolog pobiera wycisk i odsyła go do laboratorium protetycznego. Wizytę kończy wykonanie korony (koron) tymczasowej, która zapewnia estetyczny wygląd i umożliwia funkcjonowanie do momentu zacementowania gotowej korony protetycznej (mostu).

- druga wizyta: Po około 9-ciu dniach ( czas na wykonanie laboratoryjne korony lub mostu) przymierzamy wstępnie przygotowaną pracę celem maksymalizacji efektu kosmetycznego.

- trzecia wizyta: Następnego dnia, po ponownym sprawdzeniu w ustach gotowa korona (lub most) cementowana jest na stałe w ustach pacjenta.

KORONY I MOSTY PORCELANOWE NA PODBUDOWIE Z METALU

Korony i mosty są to tzw. „uzupełnienia protetyczne stałe”. Jak sama nazwa wskazuje cementuje się je na stałe, na zębach własnych pacjenta. Dzięki trwałemu osadzeniu w ustach, bardzo dobrej kosmetyce są to jedne z najbardziej komfortowych rozwiązań protetycznych. Wykonanie koron i mostów związane jest z koniecznością oszlifowania zęba lub zębów, czyli zmniejszenia ich wymiarów poprzez wygładzenie okrągłości i utworzenie stożka, co widać na poniższych animacjach. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu jest całkowicie bezbolesny. Koronę protetyczną można porównać do swego rodzaju czapeczki nakładanej na ząb (animacja nr.1). Korona jest uzupełnieniem, które umożliwia odtworzenie naturalnego, pięknego wyglądu i funkcji zniszczonego zęba, gdy nie jest możliwa odbudowa za pomocą wypełnienia lub nie jest możliwe wybielenie przebarwionego zęba (animacja nr.2). Dzięki wytrzymałym materiałom, z których jest wykonywana, korona obejmując ząb wzmacnia go.

animacja nr.1

animacja nr.2

Mosty zawieszone na własnych zębach pacjenta (tzw. filarowych) służą do odtwarzania brakujących zębów pod względem zarówno estetycznym jak i funkcjonalnym. Most zbudowany jest z koron osadzanych na zębach filarowych między którymi rozciąga się przęsło ze zrekonstruowanymi zębami (animacja nr.3).

animacja nr.3

W naszym gabinecie wykonujemy między innymi korony i mosty licowane porcelaną na metalu (również złocie). Metal jest całkowicie niewidoczny i stanowi konstrukcyjne podparcie dla porcelany. Takie korony i mosty są bardzo kosmetyczne i potrafią świetnie się wkomponować we własne uzębienie (patrz galeria).

Przebieg leczenia:

- pierwsza wizyta: po zakwalifikowaniu zęba (zębów) do założenia korony protetycznej (mostu) lekarz przystępuje do szlifowania wybranego zęba (zębów). Następnie stomatolog pobiera wycisk i odsyła go do laboratorium protetycznego. Wizytę kończy wykonanie korony (koron) tymczasowej, która zapewnia estetyczny wygląd i umożliwia funkcjonowanie do momentu zacementowania gotowej korony protetycznej (mostu).

- druga wizyta: po około 7-miu dniach ( czas na wykonanie laboratoryjne korony lub mostu) przymiarce i sprawdzeniu gotowej korony protetycznej (mostu) lekarz cementuje koronę na stałe w ustach pacjenta.

• WKŁADY KORONOWO - KORZENIOWE •

Wskutek bardzo dużego zniszczenia próchnicowego zęba dochodzi czasami do sytuacji gdy jedynymi zdrowymi tkankami zęba wolnymi od próchnicy jest sam korzeń. Dawniej zęby z których pozostał jedynie sam korzeń były usuwane. obecnie wkłady koronowo-korzeniowe umożliwiają trwałą i estetyczną odbudowę zęba na zachowanym korzeniu. Cementowane są one na stałe w korzeniu zęba i służą jako filar pod odbudowę zniszczonego zęba. Rekonstrukcja części koronowej zęba odbywa się poprzez zastosowanie korony protetycznej. (patrz galeria). Warunkiem zastosowania takiego wkładu jest wcześniejsze leczenie kanałowe odbudowywanego zęba. Rozróżniamy zasadniczo dwa rodzaje wkładów koronowo-korzeniowych. Pierwszy rodzaj stanowią wkłady koronowo-korzeniowe lane wykonywane ze stopu metali w laboratorium techniki dentystycznej przez technika indywidualnie dla konkretnego pacjenta (animacja nr.1). Drugi rodzaj to wkłady koronowo-korzeniowe standardowe wykonane najczęściej z włókien szklanych i kompozytu bezpośrednio w ustach pacjenta przez lekarza.

animacja nr.1

Przebieg leczenia:

- pierwsza wizyta: Lekarz stomatolog po przeleczeniu kanałowym zęba wybiera optymalny rodzaj wkładu. W przypadku wkładu z włókien szklanych poszerza kanał korzeniowy zęba i następnie cementuje wkład koronowo-korzeniowy, po uformowaniu filaru zęba lekarz stomatolog pobiera wycisk pod przyszłą koronę protetyczną. W przypadku wyboru wkładu koronowo-korzeniowego lanego lekarz poszerza kanał korzeniowy zęba i pobiera wyciski dla wykonania wkładu w laboratorium protetycznym.

- druga wizyta: W przypadku wkładu z włókna szklanego na tej wizycie korona jest już gotowa i po jej zacementowaniu leczenie jest zakończone. W przypadku wkładu lanego lekarz przymierza wykonany przez technika wkład i dopiero po jego zacementowaniu pobiera wycisk pod koronę protetyczną, którą cementuje na następnej wizycie.

• SYSTEM PODPARĆ SZKLANYCH ZX27 •

Gdy zachodzi potrzeba uzupełnienia brakujących zębów często chcemy uniknąć ruchomej protezy. Nie zawsze jest jednak możliwe proste uzupełnienie mocowanymi na stałe mostami, z uwagi na niewystarczającą ilość własnych zębów lub niekorzystne ich rozlokowanie w ustach. Nowoczesny system szklanych podparć ZX 27 umożliwia wykonanie mostów i uniknięcie zwykłej protezy w sytuacji gdy brakuje zęba(zębów) do podparcia mostu (animacja nr.1). Podparcie szklane może być w niektórych przypadkach alternatywą dla zastosowania implantu. Zastępuje brakujący ząb.

animacja nr.1

Przebieg leczenia:

- pierwsza wizyta: Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia z zastosowaniem podparcia szklanego lekarz przystępuje do szlifowania zębów do podparcia mostu. Następnie stomatolog pobiera wycisk i odsyła go do laboratorium protetycznego. Wizytę kończy wykonanie koron tymczasowych które zapewnią estetyczny wygląd i umożliwią funkcjonowanie do momentu zacementowania gotowej pracy.

- druga wizyta: Po wykonaniu laboratoryjnym struktury (metalowej) i podparcia szklanego ,przymierzamy wstępnie przygotowaną pracę.

- trzecia wizyta: Po ponownym sprawdzeniu w ustach gotowy most z podparciem szklanym cementowany jest na stałe w ustach pacjenta.

• SZYNY RELAKSACYJNE •

Nasze codzienne życie obfituje w sytuacje stresujące. Wielu z nas zaciska szczęki lub zgrzyta zębami w trakcie snu. Wskutek intensywnych nocnych skurczów mięśniowych lub zgrzytania zębami może dojść do zaburzeń kurczliwości mięśni zwarciowych co objawia się różnego typu bólem, niekiedy nadmiernym ścieraniem zębów. Jeśli doskwiera Ci chroniczny ból głowy, mięśni karku, stawów skroniowo żuchwowych lub migrena, to prawdopodobną przyczyną tego stanu może być nieświadome nocne zaciskanie zębów lub zgrzytanie zębami. Ciekawe jest to, że zaciskanie zębów występuje głównie w nocy, jest ono zupełnie nieświadome i często jest dość trudne do zdiagnozowania. Szyna relaksacyjna zakładana jest głownie na noc. Pomaga zredukować zgrzytanie zębami , odruchową aktywność mięśni i chroni pacjenta przed dolegliwościami.

animacja nr.1

Przebieg leczenia:

- pierwsza wizyta: Lekarz stomatolog zbada warunki zgryzowe, obecność węzłów urazowych w obrębie zębów i dokona kwalifikacji do leczenia szyną relaksacyjną, pobierze wyciski na podstawie których technik dentystyczny wykona szynę indywidualną.

- druga wizyta: Oddając szynę lekarz sprawdzi jej dopasowanie.

• PROTEZY OSIADAJĄCE •

Protezy osiadające to najbardziej popularne, proste i niedrogie uzupełnienia protetyczne. Są to uzupełnienia, które wyciąga się z jamy ustnej do czyszczenia np. po posiłkach. Wykonywane są przeważnie z akrylu i dlatego nazywane są również protezami akrylowymi. Głównym wskazaniem do ich zastosowania jest całkowite bezzębie (protezy osiadające całkowite) (animacja nr.1). Wykonuje się je również przy częściowych brakach uzębienia (protezy osiadające częściowe). Proteza opiera się na podłożu protetycznym („dziąsłach”) poprzez płytę protezy na której umocowane są zęby. Stabilność protezy zależy od indywidualnych warunków panujących w jamie ustnej i nie zawsze jest w pełni satysfakcjonujące. Dla uzyskania pożądanego efektu leczenia protetycznego bardzo ważne jest pozytywne nastawienie pacjenta. Odmianą protez osiadających są protezy natychmiastowe (czytaj dalej). Warto wiedzieć, że gdy posiadamy nawet nieliczne własne zęby mamy możliwość sięgnąć po nieco bardziej zaawansowane metody np. protezy bezklamrowe.

animacja nr.1

Przebieg leczenia:

- pierwsza wizyta: Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia protetycznego lekarz pobiera wyciski masą wyciskową.

- druga wizyta: Lekarz stomatolog ustala wysokość zwarcia u pacjenta oraz pobiera ponowne wyciski na łyżkach indywidualnych wykonanych przez technika stomatologicznego.

- trzecia wizyta: Próbne protezy z zębami zamocowanymi na wosku, po ocenie w ustach i zaakceptowaniu wyglądu protezy przez pacjenta odsyłane są do laboratorium w celu wykonania gotowych protez.

- czwarta wizyta: Protezy akrylowe są już gotowe do oddania, lekarz stomatolog dokonuje ewentualnych korekt i ocenia prawidłowość zgryzu i ułożenia w jamie ustnej, gotowe dopasowane protezy są oddane pacjentowi.

PROTEZY NATYCHMIASTOWE

Protezy natychmiastowe to w zasadzie protezy osiadające , które oddaje się pacjentowi do użytku tego samego dnia, zaraz po usunięciu zębów własnych. Protezy takie pozwalają na uniknięcie przykrej dla pacjentów sytuacji , jaką jest brak własnych zębów oraz ułatwiają gojenie ran poekstrakcyjnych. W okresie adaptacji (przyzwyczajania się do protezy)wymagają korekt i kontroli. W związku z przebudową tkanek jamy ustnej związanej z gojeniem ran po usuniętych zębach konieczna jest wymiana protez na nowe w przeciągu pierwszego roku użytkowania uzupełnienia. Protezy natychmiastowe wykonywane są również jako rozwiązanie tymczasowe w okresie gojenia przed wykonaniem właściwego uzupełnienia protetycznego np. mostu porcelanowego.

animacja nr.2

Przebieg leczenia:

- pierwsza wizyta: Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia protetycznego lekarz pobiera wyciski masą wyciskową.

- druga wizyta: Lekarz stomatolog ustala wysokość zwarcia u pacjenta oraz pobiera ponowne wyciski na łyżkach indywidualnych wykonanych przez technika stomatologicznego.

- trzecia wizyta: Na tej wizycie, o ile jest to możliwe próbna proteza z zębami zamocowanymi na wosku oceniana jest w ustach pacjenta.

- czwarta wizyta: Lekarz usuwa zęby i dopasowuje protezy w ustach pacjenta, pacjent wychodzi z gotowymi protezami do domu.

• PROTEZY SZKIELETOWE I BEZKLAMROWE •

PROTEZY SZKIELETOWE

Stanowią jedno z rozwiązań wśród ruchomych uzupełnień protetycznych. Stosowane są zwykle gdy niemożliwe jest wykonanie mocowanych na stałe w ustach mostów, np. z powodu chorób przyzębia. Element zasadniczy protezy stanowi szkielet metalowy (animacja nr.1). Dzięki mocowaniu poprzez klamry na zębach i nie uciskaniu dziąseł nie wpływają one destrukcyjnie na wyrostek zębodołowy tak jak zwykłe protezy osiadające. Zaletami protez szkieletowych są również mniejsza grubość i wymiary protezy szczególnie w części podniebiennej, są stabilne w ustach. W postaci szyno-protezy mogą być stosowane przy paradontozie. Zastrzeżenia może niekiedy budzić znaczna ilość widocznego na zębach metalu. Z powodów estetycznych warto skorzystać z rozwiązań bezklamrowych (czytaj dalej).

animacja nr.1

Przebieg leczenia:

- pierwsza wizyta: Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia protetycznego lekarz stomatolog pobiera wyciski masą wyciskową.

- druga wizyta: Lekarz stomatolog ustala wysokość zwarcia u pacjenta

- trzecia wizyta: Dokonywana jest przymiarka metalowego szkieletu protezy szkieletowej z ustawionymi zębami w wosku.

- czwarta wizyta: Lekarz sprawdza gotową protezę szkieletową w ustach pacjenta i po ewentualnych korektach oddaje ją pacjentowi.

PROTEZY BEZKLAMROWE

Gdy planujemy uzupełnić brakujące zęby za pomocą protez ruchomych (wyciąganych z jamy ustnej np. do czyszczenia), często napotykamy na problem niekosmetycznego wyglądu metalowych klamer na zębach. Problem ten dotyczy zarówno protez szkieletowych jak i protez osiadających. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie różnego rodzaju systemów bezklamrowych w postaci zatrzasków, zamków, zasuw montowanych do protez. Protezy bezklamrowe są kosmetyczne poprzez zastosowanie niewidocznych mocowań, oraz są bardzo stabilne. Umocowanie w ustach jest mocne i jednoznaczne. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań są protezy na zatrzaskach (animacja nr.2). W ustach pacjenta mocowane są na stałe kulki najczęściej dwie dla jednej protezy (każda przypomina malutki samochodowy hak holowniczy). Kulki te stanowią jeden z elementów zatrzasku i dołączone są na stałe do wkładu koronowo – korzeniowego albo korony protetycznej. Drugi element zatrzasku montowany jest w protezie w postaci elastycznej czapeczki zatrzaskującej się na kulce (jak napa w ubraniu).

animacja nr.2

W protezach szkieletowych przeważnie stosowane są bardziej zaawansowane systemy bezklamrowe .

Przebieg leczenia:

- pierwsza wizyta: Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia protetycznego lekarz opracowuje odpowiednie zęby pod wkłady z kulką (lub korony) i następnie pobiera wyciski masą wyciskową.

- druga wizyta: Lekarz stomatolog mocuje w ustach pacjenta wkłady z kulką (lub korony) ustala wysokość zwarcia u pacjenta oraz pobiera ponowne wyciski na łyżkach indywidualnych wykonanych przez technika stomatologicznego.

- trzecia wizyta: Próbne protezy z zębami zamocowanymi na wosku, po ocenie w ustach i zaakceptowaniu wyglądu protezy przez pacjenta odsyłane są do laboratorium w celu wykonania gotowych protez.

- czwarta wizyta: Protezy akrylowe są już gotowe do oddania, lekarz stomatolog dokonuje ewentualnych korekt i ocenia prawidłowość zgryzu i ułożenia w jamie ustnej, gotowe dopasowane protezy są oddane pacjentowi. (niekiedy elementy zatrzasku w protezie montowane są po okresie wstępnej adaptacji do protez).